PvCF

logo PvCF

Windows 8 bestandsbeheer

Windows draait alweer een tijdje in versie 8. Iedereen die het gebruikt zal er al wel aan gewend zijn, als je eenmaal weet hoe je aan de tegeltjes moet ontsnappen lijkt het wel weer op de oude Windows.
Bestandsbeheer bestaat ook nog altijd, maar is weer wat aangepast. Daarom maar eens een update van het werken met de bestandsbeheerder.
Windows XP bestaat niet meer, als dit blad uitkomt is het aan de laatste dagen bezig, maar bestandsbeheer zoals dat in Windows XP bestond bestaat ook nog altijd in Windows 8.
Omdat de upgrade naar versie 8.1 gratis is ga ik er van uit dat alle Windows 8 gebruikers inmiddels met versie 8.1 werken.

Windows 8.1 starten

Als je Windows opstart kom je standaard in het tegeltjesmenu. Een van de tegeltjes verwijst naar het bureaublad, de oude vertrouwde Windows omgeving.
Welke van de twee omgevingen je prefereert is je persoonlijke voorkeur. Je kunt aangeven in welke omgeving je wilt opstarten.

X
Standaard start Windows 8 in de Start (of tegeltjes) omgeving.

Overschakelen naar het bureaublad

Klik in de tegeltjesomgeving op het pictogram voor het Bureaublad. Je komt in de vertrouwde bureaubladomgeving, compleet met een taakbalk en een startknop. Als je op de startknop klikt kom je weer terug in het tegeltjesmenu.
Als je weer een startmenu wilt zul je een extern menu, zoals bijvoorbeeld Classic Shell (http://www.classicshell.net) moeten installeren. Ik vind het een aanrader.

X
Het Bureaublad is er ook nog, in Windows 8.1 weer met een (nutteloze) startknop.

Standaard starten op het bureaublad

Klik op het bureaublad met de rechter muisknop op de taakbalk en klik met links op Eigenschappen.
Het tweede tabje heet Navigatie. Als je op het vierde selectievlakje van boven klikt (Wanneer ik mij aanmeld ... in plaats van naar Start) Gaat Windows voortaan bij het opstarten weer naar het bureaublad in plaats van het Tegeltjesmenu.

X
In de eigenschappen van de taakbalk kun je aangeven in welke omgeving Windows opgestart moet worden..

Overige eigenschappen van de taakbalk en navigatie

De bovenste optie ziet op het Charms menu, het menu dat aan de rechterkant van het beeldscherm komt als je met de muis in de rechterbovenhoek of de rechterbenedenhoek komt. De Charms zijn van boven naar beneden Zoeken, Delen, Start, Apparaten en Instellingen. Als je het vinkje weghaalt komt het Charms menu alleen nog op als je met de muis aan de rechteronderkant van het beeldscherm beweegt.
De tweede optie ziet op de programma's die op de achtergrond draaien. Standaard is de instelling dat als je met de muis in de linkerbovenhoek beweegt het vorige programma waar je mee bezig was als pictogram verschijnt. Als je de muis vervolgens naar beneden beweegt verschijnt een overzicht van alle programma's die op de achtergrond draaien.
Let op: alle programma's die opgestart zijn vanaf het tegeltjesscherm, de zogenaamde app's, krijgen een eigen pictogram. Programma's die gestart zijn vanaf het bureaublad worden samengevoegd in één pictogram.
De derde optie ziet op de commandoprompt die je kunt oproepen. Dat kan de standaardpromptzijn om commando's uit te voeren, of de PowerShell, meer bedoeld voor het uitvoeren van scripts. Omdat dit meer een optie voor de ver gevorderden is laat ik verdere bespreking hier achterwege.

X
Van links en rechts kunnen balken met extra functies opgeroepen worden.

Startscherm

De laatste vijf opties zien op het Startscherm. Het Startscherm is de Microsoftbenaming van het tegeltjesscherm.
De bovenste optie (Wanneer ik mij aanmeld ...) ziet dus op het voorkeursscherm bij het opstarten van Windows en het afsluiten van een programma. Met een vinkje kom je op het Bureaublad, zonder op het Startscherm.
Met een vinkje bij de tweede optie (Mijn bureaubladachtergrond ...) verschijnt de bureaubladachtergrond ook achter de tegeltjes van het Startmenu.
Met de derde optie (Start altijd weergeven ...) zorgt ervoor dat het Startscherm iedere keer wordt weergegeven als je op de startknop klikt. In het Startscherm verschijnt de startknop niet meer, je moet dan op het tegeltje Bureaublad klikken om op het bureaublad te komen. Logisch toch.
De vierde optie (De weergave Apps ...) zorgt ervoor dat op het Startscherm alle apps, oneerbiedig gezegd de Windows 8 toepassingen, met kleine pictogrammen worden weergegeven. Als je het subvinkje laat staan bij Overall zoeken ... worden ook de 'oude' Windows programma's meegenomen als er een programma gezocht wordt vanuit het Startscherm.
De laatste optie, Bureaubladapps als eerste weergeven ..., werkt alleen als het vierde vinkje aangeklikt is en dan worden de oude programma's eerst aangegeven en daarna pas de apps.

X
Ook het startmenu (tegeltjesscherm) kun je aanpassen naar eigen smaak.

Bestandsbeheer starten

De meest eenvoudige manier om bestandsbeheer, de verkenner, te starten is de Windows toets indrukken (en vasthouden) en dan op de letter e klikken. De omgeving komt iedereen min of meer bekend voor, als je er doorheen weet te kijken verschilt deze verkenner ook niet enorm ten opzicht van de verkenner van Windows XP.

De verkenner

De verkenner wordt tegenwoordig gedomineerd door een lint. Begonnen in MS Office 2007 komt het lint tegenwoordig overal voor in de Windows omgeving, en in de verkenner slaat hij geen slecht figuur.
De inhoud van het lint wordt dynamisch aangepast aan de inhoud van het venster.

X
De oude, vertrouwde verkenner.

Het Start lint

Vanuit het startlint kun je bezig gaan met je bestanden en mappen, het echte bestandsbeheer.
Links is het onderdeel Klembord. Het klembord is het stukje geheugen waar bestanden en fragmenten tijdelijk worden opgeslagen. Als je een bestand selecteert, knipt en op een andere plaats op de harde schijf terug plakt wordt het tijdelijk opgeslagen op het klembord. Maar ook als je een pagina van het internet kopieert om in een document te plakken dan wordt het tijdelijk opgeslagen op het klembord, inclusief plaatjes en opmaak.
Als je iets selecteert in de verkenner kun je het met de knoppen van dit onderdeel kopiëren en verplaatsen.
Naast het klembord zit het deel Organiseren: Mappen en bestanden kopiëren en verplaatsen, verwijderen of hernoemen.
Met het onderdeel Nieuw kun je mappen maken, maar bijvoorbeeld ook een leeg document.
Het onderdeel Openen heeft, naast de verwachtte onderdelen Openen en Bewerken ook de onderdelen Eigenschappen en Geschiedenis.
De Eigenschappen zijn de onderdelen als titel en auteur van een document, of de gegevens van je camera, inclusief GPS coördinaten. Deze eigenschappen kun je hier ook in een keer weghalen, bijvoorbeeld als je een foto of een document wilt versturen of op het internet plaatsen.
De Geschiedenis is het onderdeel om oude versie van een document te herstellen. Deze geschiedenis moet je wel van te voren inschakelen, dat kan de eerste keer dat je de geschiedenis opstart.
Het laatste onderdeel is Selecteren. Mappen of bestanden kunnen hier geselecteerd worden, maar ook bestaande selecties omgekeerd worden.

X
Het Startlint.
X
De eigenschappen van mappen en bestanden kunnen eenvoudig aangepast worden.
X
Anonimiseren is een goed idee voor publicatie op het internet.
X
Met ingeschakelde bestandsgeschiedenis kun je oude versies van documenten herstellen. Het kost wel extra schijfruimte.

Het Delen lint

Dit lint bestaat uit de onderdelen Verzenden en Delen met.
Verzenden kan naar een e-mail bericht, maar je kunt een bestand ook comprimeren (zippen) of afdrukken. Als je computer nog voorzien is van een cd-rom brander of een faxmodem kunnen dit ook bestemmingen vormen voor het verzenden.
Met het onderdeel delen kunnen mappen in een netwerk gedeeld worden, of juist de deling worden gestopt. Individuele bestanden kunnen niet worden gedeeld, als je dat wilt moet je een map maken waarin je alleen het betreffende bestand plaatst.
Om te gaan delen kun je een thuisgroep maken, Nieuw-Windows voor een thuisnetwerk, maar je kunt ook individuele personen rechten op mappen geven.

X
het Delenlint.

De geavanceerde beveiligingen geven de mogelijkheid om de rechten op mappen helemaal in te stellen. Dat is zeker in het begin erg omslachtig, maar het is wel bijzonder krachtig.
Denk er aan, een blokkade gaat voor een recht. Als een gebruiker ook lid is van een groep die de toegang tot een map geweigerd is dan kan die gebruiker er niet in, welke rechten je de gebruiker ook geeft. Als het dus niet lukt om een gebruiker rechten te geven op een map moet je gaan zoeken naar een blokkade, meestal van een groep waar de gebruiker lid van is.

X
Toegang tot mappen en bestanden is tot op detail te regelen.

Het Beeld lint

Het beeld lint bepaalt het uiterlijk van de verkenner. De Deelvensters zijn de drie vensters waaruit de verkenner kan bestaan. Het navigatievenster is het linker venster, het venster waarin de computer wordt weergegeven. Je kunt kiezen of je dit venster wilt zien en hoe het reageert. De onderdelen Bibliotheken en Favorieten worden in Windows 8.1 niet meer standaard weergegeven maar kunnen hier weer ingeschakeld worden.
Het Voorbeeldvenster en het Detailvenster kunnen rechts in de verkenner weergegeven worden met de inhoud van een geselecteerd bestand of de eigenschappen daarvan.
De Indeling is de weergave van de bestanden, als pictogram, tegel of in detail. De weer te geven details kun je uiteraard kiezen.
De mogelijkheden van het deelvenster Huidige weergave wordt bepaald door de indeling. Sorteren en groeperen kan altijd, kolommen toevoegen of passend maken alleen in detailindeling.
Met het deelvenster Weergeven/verbergen kunnen enkele kenmerken weergegeven worden zoals de bestandsextensies. uitgebreid instellen kan met behulp van de (Map)Opties.

X
Het Beeldlint.
X
Het Navigatievenster is ook aan te passen.

Het navigatievenster

Het Navigatievenster, hert linker deel van de verkenner, biedt toegang tot de hele computer. De Bibliotheken, De thuisgroep, de map met persoonlijke bestanden van de aangemelde gebruiker, de harde schijven van de computer, het netwerk, het configuratiescherm en de Prullenbak.
Het navigatievenster is de plek vanwaar je de hele computer kunt doorzoeken, met weinig muiskikken. Het kan wel snel onoverzichtelijk worden, klik de onderdelen waar je niet bezig bent dicht door op het minnetje te klikken.

X
Vanuit het Navigatievenster is de hele computer, en het netwerk, met de muis bereikbaar.

Het Afbeeldingen lint

Als er een map met afbeeldingen geselecteerd is komt er een extra lint in beeld met hulpprogramma's. Daarmee kun je afbeeldingen draaien of als achtergrond instellen.

X
Het afbeeldingen lint komt tevoorschijn als er afbeeldingen in de map herkend worden.

De werkbalk Snelle toegang

In de titelbalk van de verkenner zit de werkbalk Snelle toegang verstopt. Standaard zijn hier koppelingen opgenomen naar eigenschappen en een nieuwe map maken. Je kunt daar nog een paar koppelingen aan toevoegen, zoals ongedaan maken en verwijderen.
Je kunt er hier ook voor kiezen het lint te minimaliseren: als je een lage beeldresolutie hebt kan het erg van pas komen om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten.

X
De werkbalk snelle toegang biedt een beperkt aantal opties.

Conclusie

In de verkenner zitten meer mogelijkheden dan op het eerste gezicht lijkt, maar uiteindelijk blijft het gewoon een bestandsbeheerder. Kenmerk daarvan is dat geen computer gebruiker zonder kan. En dan zijn we meer gebaat bij evolutie dan revolutie.
Windows 8.1 bestandsbeheer
De basishandelingen met de bestandsbeheerder van Windows 8.1.

Bron: Jan Chris ©, eerder gepubliceerd in de Computer Express 2 van 2014

Je kunt mij mailen op janpuntchrisatpvcfpuntnl.

Laatste update: 8 maart 2014
.