PvCF

logo PvCF

Virtual PC 2007

Lijkt het je ook wel wat om Windows XP op je nieuwe Vista computer te draaien maar zie je op tegen al het installatiewerk? Draai dan eenvoudig Windows XP in een venster op je desktop. Installeer Windows XP virtueel.
Een virtuele computer is geen echte computer, maar een computer die gesimuleerd wordt op een andere. Dat klinkt moeilijk, maar is het niet. Duur is het ook niet. Je hoeft geen nieuwe computer te kopen, en Virtual PC 2007 kun je gratis downloaden van de site van Microsoft. Waar concurrentie al niet goed voor is.
Je hoeft er ook maar twee termen voor te kennen: De host is de computer waarop de virtuele pc draait (de 'echte' computer), de client is de virtuele pc (de gast, de computer die je niet vast kunt houden).

Virtual PC 2007 installeren

Door te dubbelklikken op het zoëven gedownloadde bestand (onder Vista standaard opgeslagen als Setup.exe in de map downloads van de gebruiker - voor mij is dat de map 'C:\Users\jc\Downloads') start de installatie. Standaard wordt het programma geïnstalleerd in de map C:\Program Files\Microsoft Virtual PC, een prima locatie. Installeren gaat snel, en daarna kun je de virtuele machine opstarten.

Virtual PC 2007 opstarten

Als je Virtual PC 2007 voor het eerst opstart kom je in een wizard die je helpt je eerste virtuele machine te maken. Klik op next en kies de standaard optie (Create a virtual machine). In het volgende scherm kun je naam en locatie van de virtuele machine (extensie .vmc) aangeven. Standaard is de locatie onder Windows Vista 'C:\Users\jc\Documents\My Virtual Machines'. Kies hier iets dat voor jou logisch is, bijvoorbeeld D:\Virtueel\WindowsXP\WindowsXP1.vmc. Overigens is dit alleen maar het administratieve bestand, het 'configuration file'. Hier worden wel de gegevens in vastgelegd maar niet de virtuele machine in gemaakt.

Het begint met het maken van een virtuele machine..
Afbeelding 1: De eerste stap is het maken van een virtuele machine.

De volgende keuze

De volgende keuze is voor het besturingssysteem dat in de virtuele machine moet draaien. Ik heb gekozen voor Windows XP, maar in principe is iedere Windows versie vanaf 98 mogelijk. Als je een niet Microsoft besturingssysteem wilt installeren kun je kiezen uit OS/2. Kennelijk bestaan er ook nog andere, want als laatste keus wordt "other" (overig) gegeven. Goed, laat ik niet direct gaan katten.

Intern geheugen - RAM

Ik kies er voor om Windows XP te installeren. Standaard gunt de Virtual PC Windows XP slechts 128 MB geheugen. Windows XP kan inderdaad draaien met 128 MB, maar als je genoeg intern geheugen hebt (in mijn geval 2GB) dan kun je hem beter wat meer geven. Ik besluit XP 512 MB toe te kennen. Mocht je voornemens zijn vele virtuele machines naast elkaar te draaien (bijvoorbeeld om een netwerk of software te testen) kun je beter wat minder geheugen toekennen.

Gun iedere virtuele machine voldoende geheugen.
Afbeelding 2: Aan iedere virtuele machine kent het programma een aanbevolen hoeveelheid intern (werk-)geheugen toe. Als jouw computer genoeg geheugen heeft kun je hem wel wat meer gunnen dan de magere standaard 128 MB.

Extern geheugen - Harde schijf

De volgende stap is de harde schijfruimte die aan de virtuele machine wordt toegekend. Kies de eerste keer voor "A new virtual hard disk". Dit wordt de echte virtuele machine, extensie .vhd). Stel dat ik die de 128 GB harde schijfruimte toeken die als maximum wordt aangegeven dan kan dat bestand inderdaad zo groot worden. Dat kan dus krap worden. De ruimte die je de virtuele machine toekent wordt niet direct geclaimd. In het begin is de ruimte heel gering, naarmate je er meer programma's op installeert of bestanden in zet, neemt de ruimte dynamisch toe. De logische plaats voor de schijf is een partitie met voldoende capaciteit. Het bestand (in mijn geval 'WindowsXP Hard Disk.vhd') wordt in dezelfde map gemaakt als het .vmc bestand, vandaar dat je die al op een logische plaats moest maken.

Gun iedere virtuele machine voldoende harde schijfruimte.
Afbeelding 3: Kies de locatie en grootte van de virtuele schijf. De grootte is de maximale grootte. Die omvang wordt pas gebruikt als het nodig is.

Klaar

En daarmee is de installatie afgerond! Je hebt nu een virtuele computer aangemaakt. Toegegeven, je kunt er nog niets mee, maar hij is klaar. De volgende stap is het installeren van een besturingssysteem. Bij de aanmaak van de virtuele machine heb ik mij al vastgelegd op Windows XP, die ga ik dan ook fluks installeren.

Als de virtuele machine klaar is verschijnt deze in een venster met daarin alle reeds aangemaakte machines.
Afbeelding 4: De eerste virtuele machine is klaar.

Settings

Alvorens de client op te starten loont het om even de settings te bekijken. Je ziet dan welke instellingen er aan de machine zijn toegewezen. Een hele handige instelling is de 'Shared Folders', de map waarin je data kunt uitwisselen tussen de 'echte' computer en de virtuele computer. Helaas, deze instelling is pas beschikbaar nadat de client is ingericht.

Iedere virtuele machine kun je onder de Settings instellen.
Afbeelding 5: Achter settings schuilen de kenmerken van de client.

Installeren van de client

Selecteer de zojuist aangemaakt machine en klik op start. De virtuele machine probeert op te starten. De eerste keer zal dat niet lukken, je zult de installatie cd-rom van Windows XP in de cd-rom speler moeten stoppen en dan gaat de installatie van start. De installatie verloopt identiek aan een gewone installatie: Hardwarecontrole, de mogelijkheid tot systeemherstel, instemmen met de Gebruiksrechtovereenkomst (met de <F8>–toets), kiezen van de partitie om Windows in te installeren, die partitie formatteren (kies gerust voor snel formatteren), bestanden kopieren en de machine herstarten (?). Let wel, alleen de client wordt opnieuw gestart, de host machine blijft gewoon draaien. Bij het opstarten kijkt Virtual PC wederom in de cd-rom speler. De melding verschijnt dat je op een toets moet drukken om de machine vanaf de cd-rom op te starten, doe dat niet, want dan begint de installatie weer van voren af aan. Deze mededeling heb je de eerste keer niet gehad, toen stond er immers geen opstartbaar besturingssysteem in de virtuele machine, en dus moest er wel van cd-rom gestart worden.

De installatie van Windows XP begint ook virtueel met het foramatteren van de harde schijf.
Afbeelding 6: de harde schijf van de virtuele machine moet worden geformatteerd. De totale 65.531 MB aan ruimte wordt pas van het host systeem afgenomen op het moment dat de virtuele machine die gebruikt.

Grafische installatie

Ook de grafische installatie loopt als bekend: Landeninstelling, Naam, Productcode, Computernaam en administrator-wachtwoord (tenminste bij Windows XP Professional) en Netwerkinstellingen. Na nogmaals opnieuw opstarten kun je de schermresolutie bevestigen, instellen of je automatische updates wilt ontvangen (ja dus), internetverbindingen controleren, registreren bij Microsoft (desgewenst) en gebruiker(-s) instellen.

De grafische installatie verloopt net zoals bij een gewone installatie. Ook voor het netwerk kun je de standaard installatie kiezen.
Afbeelding 7: ook het grafische deel van de installatie verloopt als vertrouwd. Geef bij de netwerkinstellingen op dat je de standaardinstellingen wilt gebruiken.

Het belangrijkste scherm

Het aller belangrijkste scherm van de installatie: Het muisbevrijdingsscherm. Als je bezig bent met de client weet deze niet dat hij slechts virtueel bestaat. En dus neemt hij de muis helemaal over, en kun je dus niet meer naar de host. De methode om de muis te bevrijden is een druk op de rechter alt-toets. Simpel, het is maar een weetje, maar wel een handig weetje. Dit scherm wordt getoond iedere keer dat je een virtuele machine start, tenzij je een vinkje zet, en behalve de eerste keer dat je de virtuele machine opstart.

Om de besturing vanuit de virtuele machine over te dragen aan de host moet je op de rechter Alt-toets drukken.
Afbeelding 8: Het muizenbevrijdingsfront heeft bezit genomen van de rechter alt-toets. Dat je het maar weet

Klaar? Dan beveiligen

En dan staat Windows gewoon klaar. Je start de machine op en, om maar wat te noemen, hebt direct toegang tot internet, tenminste als de host dat ook heeft. En daar schuilt dus ook al weer het eerste gevaar. Virussen, spyware en wat al niet meer.
Dus als eerst maar een antivirusprogramma gedownload en geïnstalleerd (bijvoorbeeld vanaf www.free-av.com).
Op de achtergrond worden de Windows updates geïnstalleerd, tenzij je dat uitgeschakeld hebt, maar dat is niet verstandig. Op het moment van schrijven (28 oktober 2007) waren dat er naast de 2 standaard updates om Windows te kunnen updaten al 83, die moeten toch ergens goed voor zijn.

Windows tunen

De eerste stappen met de virtuele Windows zijn niet anders dan met een reële computer. Windows tunen! Standaard staat Windows zo ingesteld dat het een hoop visuele 'eye–candy' biedt. Mooi voor de liefhebber, maar als je meerdere besturingssystemen op één computer wilt draaien kun je dat het best zoveel mogelijk uitzetten. Dus kies je bij de systeemeigenschappen, onder "geavanceerd", "prestaties" voor "Beste prestaties" en het beeldscherm zet je op het klassieke windows thema.

Apparaatbeheer

Een aardige plek om nog even een blik te werpen is het apparaatbeheer. Hier kun je zien welke apparaten er in je computer steken. Bij een virtuele computer zitten die onderdelen er natuurlijk niet echt in, maar de host stelt deze aan de client ter beschikking. De client stuurt bijvoorbeeld een geluid naar de virtuele geluidskaart, de host ontvangt dat en stuurt dat door naar de 'echte' geluidskaart. De virtuele apparaten blijken allemaal apparaten te zijn waar Windows XP standaard de drivers aan boord heeft.
Handig, en wel doordacht.

Onder apparaatbeheer blijken alle onderdelen van de virtuele machine automatisch herkend.
Afbeelding 9: De virtuele apparaten worden allemaal standaard door Windows herkend.

Bestandsuitwisseling

Standaard wordt de client in de 'bridged'-modus met het netwerk verbonden. Dat betekent dat de virtuele netwerkkaart zelf aan de router een netwerkadres (een ip-nummer) vraagt en als een echte computer in je netwerk verschijnt. Zo kun je het internet op, maar ook bijvoorbeeld bestanden uitwisselen. Als het alleen maar gaat om het uitwisselen van bestanden kun je ook de 'Virtual Machine Additions' installeren (rechter <Alt> en I in de virtuele machine). Dan kun je bestanden gaan uitwisselen via een speciale map op de host computer, bijvoorbeeld de map "D:\Virtueel_Gedeeld". Overigens, na installatie van de additions is je muis ook niet langer gevangen in de client maar kun je gewoon het venster uit bewegen.

Als je op de hostcomputer een map deelt kun je bestanden uitwisselen tussen de virtuele machine en de host.
Afbeelding 10: Als je de Virtual Machine Additions hebt geïnstalleerd kun je vanuit client bij bestanden in een aangewezen map van de host.

Uitschakelen

Soms denk ik dat voor mijn kinderen het uitschakelen van de computer een vorm van marteling is, maar af en toe moet het. Een virtuele machine kun je op de gewone manier uitschakelen (als of het een echte computer is) maar je kunt ook vanuit de host de virtuele machine uitzetten. Als je dan kiest voor "Save state" wordt de machine afgesloten zoals hij draait. Opnieuw 'aanzetten' leidt tot een virtuele machine die in seconden opstart en verder gaat waar je gebleven was.

Om een virtuele machine uit te schakelen kun je de virtuele Windows afsluiten of in een slaapstand zetten.
Afbeelding 11: Uitschakelen hoeft niet, je kunt de machine 'bevriezen'. Start hij weer lekker snel op.

Groei van de virtuele schijf

De omvang van de ruimte die de virtuele computer op je harde schijf gebruikt neemt toe naarmate je er meer bestanden op gebruikt. Zo heb ik er ter test een bestand van 1.776 MB naar de virtuele machine gekopieerd. Het WindowsXP Hard Disk.vhd bestand nam daarop toe van 3.231 MB naar 4.957 MB, een toename van 1.825 MB. Dat is op zich logisch. Het is echter wel jammer dat het bestand na het wissen van het bestand niet meer kleiner wordt. Toen ik na het wissen een bestand van 1.512 MB naar de client kopieerde werd hij niet groter. Moraal van dit verhaal: je moet de virtuele computer kopieren voordat je hem gaat gebruiken.

Waarom al deze moeite?

Er zijn ongetwijfeld een aantal mensen die zich afvragen waarom je al deze moeite zou doen? (Hoewel, zouden die tot hier lezen?) Het is eigenlijk heel simpel. Zodra je een virtuele machine klaar hebt moet je er een kopie van maken. En met de virtuele machine kun je voortaan alle 'gevaarlijke' dingen doen. Gevaarlijk wil hierbij zeggen dingen die de computer normaal gesproken ernstig van streek kunnen brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het testen van software.

Prestaties

Ik heb de virtuele machine geïnstalleerd op mijn notebook, een machine met een T5500 core2duo processor op 1,6 GHz en 2048 MB intern geheugen.
Dat klinkt op zich goed, maar helaas is het een processor die nog geen virtualisatie ondersteunt. Dankzij het ruime geheugen is er goed mee te werken maar er worden geen topprestaties geleverd.
Wel heb ik de indruk dat hij zich aanpast aan de omstandigheden. In het gebruik gingen de prestaties vooruit (gevoelsmatig dus).

Conclusie.

Het draait eigenlijk heel goed, en is gemakkelijk in het gebruik.
Maar, het komt van Microsoft, en het is gratis. Dat is natuurlijk per definitie verdacht. En inderdaad, het is een vechtmarkt, waar een aantal andere spelers de dienst (nog) uitmaken, en ook gratis versies aanbieden. En zolang die nog bestaan gaat Microsoft voor marktaandeel, niet voor winst. Doe er je voordeel mee.
Overigens vermeldt Microsoft op de website ook dat alle virtuele machine voorzien moeten zijn van een geldige licentie. Het is maar een weet.
Enne, dat Ubuntu wel wil opstarten in de virtuele machine (alleen in veilige mode overigens), maar vervolgens niets kan, ach, dat verbaast mij ook al lang niet meer.

Virtual PC 2007 / gratis

http://www.microsoft.com/ (en toch gratis)
Programma om een virtuele computer in te richten.

Download:
De virtuele machine is gratis te downloaden vanaf de website van Microsoft.
Ga naar www.microsoft.com en vul in de zoekbalk "virtual pc 2007" (zonder " ") in.
De volledige link naar Virtual PC 2007

Het programma is niet in het Nederlands verkrijgbaar, ik heb gekozen voor de Engelstalige versie.
Het programma is 30,4 MB groot.

Bron: Jan Chris ©, eerder gepubliceerd in Computer Express december 2007

Je kunt mij mailen op janpuntchrisatpvcfpuntnl.

Laatste update: 15 april 2012
.