PvCF

logo PvCF

Onderhoud van Windows

Computers hebben de vervelende eigenschap om het niet te doen als het niet uitkomt.
Als je geluk hebt is het alleen een softwarematige fout, een herstelpunt terugzetten en wat dingetjes opschonen en hij doet het weer. Helaas werkt dat niet altijd goed, daarom is het altijd prettig als je een complete image van je harde schijf hebt. Image terugzetten, computer opnieuw opstarten en je kunt weer aan de slag.
Dit artikel heb ik beschreven vanuit Windows 7.
LET OP: Zorg dat alle onvervangbare data, zoals foto's, is veilig gesteld op een extern medium, bijvoorbeeld een USB schijf voor je aan de gang gaat.

PartedMagic

Het programma PartedMagic biedt alles dat ik zoek: Gratis en te starten buiten Windows om. De voorkeur gratis lijkt mij duidelijk, ik heb er een hekel aan geld over de balk te gooien. Te starten buiten Windows betekent dat je het programma ook kunt opstarten als je Windows omgeving compleet van slag is. Zo kun je altijd een back-up terug zetten.
Je kunt PartedMagic downloaden als een ISO bestand van http://partedmagic.com/doku.php?id=downloads. Kies op deze site voor de nieuwste uitgave, tijdens het schrijven was dat pmagic-5.10.iso.

ISO bestanden

Bestanden met de extensie ISO zijn exacte kopieën van cd-rom's. Om ze te gebruiken moet je ze dus eerst weer kopiëren naar een cd-rom. Maar dat moet wel op een speciale manier.
LET OP: Met een gewoon brand programma het bestand op de cd-rom zetten werkt niet.
Ik heb goede ervaringen met de eigen hulpmiddelen van Windows, dus kies ik die.
Open de verkenner en ga naar de map waar het bestand is gedownload (standaard is dat de map Downloads).
Klik met de rechter muisknop op het bestand pmagic-5.10.iso en kies uit het afrolmenu Openen met. Selecteer dan Windows-hulpprogramma voor het branden van schijfkopiebestanden.

Afbeelding 1: Windows-hulpprogramma voor het branden van schijfkopiebestanden
Afbeelding 1: Klik in de verkenner met rechts op het ISO bestand en selecteer Windows-hulpprogramma voor het branden van schijfkopiebestanden. Een lange naam die de lading wel dekt.

Hulpprogramma

Het hulpprogramma is van een verrassende eenvoud. Je kunt kiezen voor een brander (als er meerdere in de computer zijn) en of je de schijf na het branden wilt controleren (dat kan geen kwaad).
Met een klik op Branden kan het branden beginnen (wel even een lege cd in de speler stoppen natuurlijk).

Afbeelding 2: Het hulpprogramma met de lange naam is uiterst simpel en functioneert goed
Afbeelding 2: Het hulpprogramma met de lange naam is uiterst simpel en functioneert goed. Bravo Microsoft!

PartedMagic opstarten

Om PartedMagic op te starten moet je de computer opnieuw opstarten, met de nieuwe CD in de speler.
Zorg ervoor dat de computer opstart vanaf de cd! Sommige computers doen dat automatisch, bij andere moet je op een toets drukken (bijvoorbeeld Esc, F8, F11 of F12) om tijdens het starten een menuutje op te roepen waarin je de cd als bootmedium selecteert. Dit is een essentiële stap, als de computer niet opstart vanaf de cd kun je de rest van dit verhaal niet volgen.

Eerste scherm

Als het gelukt is de computer op te starten vanaf de cd-rom kom je in een keuzemenu. Na een wachttijd van 20 seconden wordt automatisch opgestart met optie 1, een PartedMagic omgeving die volledig in het geheugen draait. De language (taal) optie biedt naast Engels onder andere Duits, maar geen Nederlands.
De opties 2, 3 en 4 kun je proberen als het met optie 1 niet lukt.
Met de optie 5 start je op van de harde schijf (alsof er geen cd was) en met optie 6 start je de computer opnieuw op.

Afbeelding 3: Opstarten vanaf de cd
Afbeelding 3: Opstarten vanaf de cd. De bovenste optie is (bijna) altijd goed.

Kennis maken

Nadat PartedMagic is opgestart valt als eerste op dat de cd-rom lade opengaat. De cd kan uitgenomen worden, PartedMagic is volledig in het interne geheugen geladen, en de cd speler is gereed voor nieuwe taken, zoals het branden van een back up.
De PartedMagic omgeving is een gewone venster omgeving, die lijkt op Microsoft Windows, maar toch net iets anders is. Aan de rechterkant van het scherm wordt informatie gegeven over processorbelasting, geheugengebruik en processen die lopen. Links staan een aantal snelkoppelingen, waarvan Mount Devices en Partition Editor de belangrijkste zijn voor dit artikel.

Afbeelding 4: Op het bureaublad staan al koppelingen naar de belangrijke programma's 'Mount Devices' en 'Partition Editor'
Afbeelding 4: Op het bureaublad (de desktop) staan al koppelingen naar de belangrijke programma's 'Mount Devices'
en 'Partition Editor'

Partition Editor

Met de Partition Editor kun je de harde schijf opdelen in meerdere stukken. Ik ben er een groot voorstander van om de data op een andere partitie op te slaan dan het besturingsysteem en de programma's. Het is makelijker alle data vanaf één partitie te back uppen. Bovendien kun je na een systeemcrash zonder problemen je systeem partitie terugzetten en verder gaan met de data op de data partitie.
Veel systemen worden uitgeleverd met 1 grote partitie, en vaak een kleine herstel partitie. Met de Partition Editor krijg je zicht op de indeling van je harde schijf, en kun je deze aanpassen.

Harde schijven theorie

Door de opbouw van een harde schijf kunnen er maximaal 4 partities aangemaakt worden. Dat komt omdat alle informatie over de partities in de Master Boot Record opgenomen wordt, het eerste, hele kleine stukje van de harde schijf. Daar past niet meer informatie in dan over 4 partities. Dat is overigens niet de enige beperking van het kleine formaat, ook het adres van de partities die boven de 2 TerraByte (TB) liggen (voor € 165,- koop je al een 3 TB schijf) passen er niet in. Schijven Die groter zijn dan 2 TB kunnen daarom een probleem geven in je computer.
Maar om niet af te dwalen, op een harde schijf kunnen maximaal 4 partities aangemaakt worden, dit worden de primaire partities genoemd. één (en niet meer) van die primaire partities kan worden ingericht als extended (uitgebreide) partitie. In die extended partitie kunnen dan weer vele logische partities aangemaakt worden.
Bovenstaande moet je je goed realiseren om de beperkingen van de mogelijkheden te begrijpen.
Windows heeft altijd een primaire partitie die actief is nodig om te kunnen opstarten.
Onder Windows krijgt ieder partitie een schijfletter, welke is meestal willekeurig. De partitie waarvan Windows is opgestart is meestal de C: partitie. Als een partitie eenmaal een schijfletter heeft gekregen blijft deze hetzelfde.
Onder Linux heet de eerste harde schijf /dev/sda, de tweede /dev/sdb enzovoorts. De vier primaire partities, inclusief de extended partitie, heten /dev/sda1 tot en met /dev/sda4. Logische stations in een extended partitie beginnen altijd bij /dev/sda5 en tellen dan op.

De Partition Editor opstarten

Door te dubbelklikken op het icoon van de Partition Editor start het programma (eigenlijk GParted) op. Zoals je op mijn schermafbeelding kunt zijn is mijn harde schijf al in 3 primaire en 5 logische partities ingedeeld.
/dev/sda1 is een 100MB kleine opstart partitie die Windows 7 aanmaakt bij installatie, daar worden de opstartbestanden van Windows neergezet. BLIJF HIER VANAF!
/dev/sda2 (Win7Pro) is mijn Windows systeem partitie, de c: schijf onder Windows. Bij mij is die 100GB groot, een goede waarde. Als je een kleinere harde schijf hebt kan deze wel wat kleiner worden, maar maak hem niet kleiner dan 50 GB. Groter dan 100 GB is meestal niet nodig.
/dev/sda3 is de extended partitie, die neemt de hele verdere harde schijf in beslag. In de extended partitie zitten de logische partities.
Omdat ik maar 3 primaire partities gebruik bestaat /dev/sda4 niet.
/dev/sda5 (Data) is de eerste logische partitie, 200 GB groot en onder Windows bekend als d: schijf.
/dev/sda6, 7 en 8 zijn Linux partities, en onder Windows onzichtbaar.
/dev/sda9 (UITWISSEL) ten slotte is een FAT32 partitie, een relict uit de tijd dat Linux nog niet zo goed kon omgaan met NTFS partities, en die ik daarom gebruikte voor de data uitwisseling tussen Windows en Linux. Onder Windows is deze schijf bekend als de e: partitie.

Afbeelding 5:De partitie indeling van de harde schijf
Afbeelding 5: De partitie indeling van de harde schijf. De primaire partities en de logische stations zijn te zien, en dankzij de namen ook herkenbaar.

Partitie verkleinen

Om een partitie te verkleinen moet je eerst een partitie selecteren. Dat kan zowel bovenin, in de grafische weergave, als onderin, in de opsomminglijst. Klik vervolgens in het menu op Partition en kies voor Resize/Move.
Er opent een nieuw venster (zie afbeelding 6) met alleen de geselecteerde partitie. Met de muis kun je de linker en de rechter kant verplaatsen om de ruimte voor of achter de partitie te vergroten (als daar nog ruimte voor is) of te verkleinen.
Onderin het venster kun je in waarden aangeven hoe je de partitie wilt aanpassen. De waarde Free space preceding (vrije ruimte voor de partitie) zul je meestal op 0 laten, tenzij je de partitie die voor de huidige ligt wilt vergroten. Dat is meestal een slecht plan, alle data verplaatsen duurt erg lang. Ter test heb ik een partitie met 200 GB data verplaatst, de computer is daar meer dan 15 uur mee bezig geweest. En eenmaal begonnen mag je deze taak niet stoppen.
De waarde New size (nieuwe grootte) kun je aanpassen. De huidige waarde (204800 MB, oftewel 200 GB, 200 * 1024) kun je aanpassen of de waarde Free space following (vrije ruimte na de partitie). Als je een van beide aanpast, wordt de andere automatisch ook aangepast.
Omdat ik nu vrije ruimte achter de partitie wil creëren verlaag ik de waarde New size in 100 GB (102400 MB dus). Met een klik op Resize/Move bevestig ik de keuze.

Nieuwe partitie maken

Achter de partitie komt nu een vrije ruimte van 100 GB die ik als nieuwe ruimte inricht. Daarvoor selecteer ik de vrije ruimte en klik vervolgens in het menu op Partition en kies de optie New. Standaard wordt de hele ruimte geselecteerd om de nieuwe partitie te maken, dit kun je naar behoefte aanpassen. Je kunt ervoor kiezen of je een primaire partitie maakt, of een logische, dat maakt in de meeste gevallen niet zoveel uit. Alleen als de ruimte midden in de extended partitie ligt heb je geen keus: je moet dan een logisch station maken. Als je alleen Windows gebruikt op je computer kun je als File system het beste kiezen voor NTFS. Je kunt er nog een Label (volumenaam) aan geven, bijvoorbeeld Data. Met een klik op Add rond je het maken van de partitie af.

Afbeelding 6: Pas de partitie grootte aan, met de muis of met de waarden in MB.
Afbeelding 6: Pas de partitie grootte aan, met de muis of met de waarden in MB.

Keuze bevestigen

Tot op dit moment is er nog niets gebeurd met de harde schijf. Alle veranderingen kunnen nog ongedaan worden gemaakt met een klik op Undo (ongedaan maken). Pas als je op Apply (toepassen) klikt gaat de computer aan de gang en worden de wijzigingen echt aangebracht. Hoe lang dat duurt hangt vooral af van de hoeveelheid gegevens op de partitie die je verkleint.

Beperkingen

Het moge duidelijk zijn dat je een partitie niet kleiner kunt maken dan de hoeveelheid data die op de partitie staat. Wil je alle data van de c: schijf naar de d: schijf verplaatsen, en alleen Windows en de programma's op de c: schijf laten staan, kan het nodig zijn dat je de c: schijf meerdere keren moet verkleinen en de d: schijf vergroten om de data in etappes te verplaatsen.

Partitioneren afronden

Als het allemaal goed gaat ben je na enige tijd klaar en is je harde schijf opnieuw ingericht. Het programma Partition Editor kun je afsluiten.
Als het een nieuwe (of nieuw ingerichte) computer betreft kun je verder gaan met het maken van een image, een back up, van de systeem partitie. Als het een al langer in gebruik zijnde computer is dan is het slim om nu je data naar de nieuwe data partitie te verplaatsen.

Back up

Nu je harde schijf in meerdere partities is verdeeld kun je gaan nadenken over een back-up strategie. De data wil je zoveel mogelijk naar de nieuwe partitie verplaatsen, Windows en de programma's blijven op de oude partitie staan. Als je niet helemaal zeker bent is het aan te raden het verplaatsen van de data onder Windows te doen. Dus gewoon zonder de PartedMagic cd rom de computer opnieuw opstarten. Windows start normaal op en je hebt een nieuwe schijf. Vervolgens kun je alle data (foto's, documenten en dergelijke) verplaatsen naar de nieuwe partitie. Dus niet kopiëren, maar verplaatsen. Het is de bedoeling de systeemschijf zo leeg mogelijk te maken. Kopiëren heeft ook als back-up geen enkele zin, de partities liggen immers fysiek op dezelfde schijf. Gaat de schijf stuk, dan zijn beide partities onleesbaar.
Het grote voordeel van het verplaatsen van data onder Windows is dat het systeem dan voorkomt dat er essentiële gegevens gewist worden, onder PartedMagic kan dat wel.

Back up strategie

Iedereen weet dat er geback-upped moet worden, maar wat moet er veilig gesteld worden en hoe doe je dat.
Er moet mijns inziens onderscheid gemaakt worden tussen de systeem partitie, de partitie waarop Windows en de geïnstalleerde programma's staan, en de data partitie, de partitie met je documenten en foto's.
De systeem partitie blijft vaak lange tijd hetzelfde. Windows staat erop, je installeert de programma's die je wilt gebruiken en verder komen er alleen nog maar updates bij. Dus als deze is ingericht zoals je dat wilt moet je er een back-up van maken. Voor zo'n back-up heb je een speciaal programma nodig dat een exacte kopie (een image) maakt van de hele partitie, zoals Partition Image. Dit programma is in staat om de gegevens weer exact op dezelfde manier terug te plaatsen op de partitie.
De data partitie verandert veel meer. Dagelijks komen er nieuwe foto's en documenten bij. Deze moet je vaker back uppen, bijvoorbeeld op een externe USB schijf. Voor de data geldt dat het vooral belangrijk is dat ze regelmatig en goed veilig gesteld wordt, en minder hoe ze veilig gesteld wordt.

Data verplaatsen

Om data te kunnen verplaatsen onder PartedMagic moet je de schijven eerst aankoppelen (mounten). PartedMagic is een veilig programma, schijven worden niet automatisch aangekoppeld, dat moet je bewust doen. Dat is gedaan om de gegevens op de schijf te beschermen tegen onbedoelde wijzigingen.
Aankoppelen doe je met het programma Mount Devices dat ook op het bureaublad staat. Dubbelklik hierop en er openen zich twee vensters: Media, eigenlijk een venster van de PCMan File Manager, een verkenner, en Mount gtk, een tool om schijven aan en af te koppelen.

Afbeelding 7: Als je op Mount Devices klikt krijg je een verkenner overzicht van alle schijven (partities) die in je computer zitten. cdrom en cdrom1 is de cd speler, sr0 is de virtuele PartedMagic cd-rom(die in het interne geheugen is geladen).
Afbeelding 7: Als je op Mount Devices klikt krijg je een verkenner overzicht van alle schijven (partities) die in je computer zitten. cdrom en cdrom1 is de cd speler, sr0 is de virtuele PartedMagic cd-rom(die in het interne geheugen is geladen).
Afbeelding 8: Het tweede venster dat zich met Mount Devices opent is Mount gtk. Hiermee kun je schijven aankoppelen (Mount) en afkoppelen (Unmount).
Afbeelding 8: Het tweede venster dat zich met Mount Devices opent is Mount gtk. Hiermee kun je schijven aankoppelen (Mount) en afkoppelen (Unmount).

In de verkenner zie je links de partities bij hun naam, rechts als sda1 tot en met de laatste, bij mij sda9.
Bij mij is sda2 de systeem partitie (Win7Pro, leve duidelijke namen), en sda5 de nieuwe partitie (Data).
Ik ga dus beginnen alle data te verplaatsen naar de nieuwe Data partitie. Ik klik daarvoor op Mount van sda2 en sda5.
Als je alles op de standaard Windows locaties plaats zul je je data terugvinden in de map Users (onder Windows weergegeven als Gebruikers) en dan je eigen inlognaam. In mijn geval staat de data dus in de map /media/sda2/Users/jc. Ga hier op zoek naar je data en kopieer deze naar sda5.
Bestanden die je herkent en goed gekopieerd hebt (documenten, foto's en dergelijke) kun je vervolgens wissen.
LET OP: Wis hier niet zomaar onbekende bestanden. De bestanden die beginnen met NTUSER kun je nu bijvoorbeeld wissen maar deze zijn essentieel voor de werking van Windows. Onder Windows zijn ze daarom ook beschermd tegen wissen, hier niet.

Afbeelding 9: In deze mappen staan je bestanden. Bestanden die je herkent kun je verplaatsen naar de nieuwe data partitie.
Afbeelding 9: In deze mappen staan je bestanden. Bestanden die je herkent kun je verplaatsen naar de nieuwe data partitie.
Afbeelding 10: Zo ziet de C: schijf van een Windows computer er echt uit
Afbeelding 10: Zo ziet de C: schijf van een Windows computer er echt uit

Partition Image

Het programma Partition Image gebruik je om een exacte kopie te maken van de systeem partitie, de Windows opstart partitie.
In het startmenu, bij systemtools, staat Partition Image. Het is een beetje een ouderwets aandoend programma, maar maakt goede images. Bediening geschiedt nog helemaal met het toetsenbord.
Voor dat je begint is het van belang dat de partitie die je wilt imagen niet gemount is, maar de partitie waar je de back-up wilt plaatsen wel.
In Mount gtk moet dus de Windows schijf een groene knop hebben (Mount) en de data schijf waar je de image wilt maken een rode (Unmount).

Afbeelding 11: Partition Image, een ouderwets aandoend programma dat zijn werk goed doet
Afbeelding 11: Partition Image, een ouderwets aandoend programma dat zijn werk goed doet

Een Image maken

In Partition Image navigeer je met de pijltjestoetsen en de tab, je gaat naar een volgend scherm met <F5>.
In het openingsscherm heb je de keuze uit de herkende partities, de Partition to save/restore.
Selecteer de partitie met de pijltjes, bij mij is dat sda2, ntfs en 100 GB groot.
Met de Tab toets ga je naar het volgende onderdeel, Image file to create/use. Met nog een druk op de Tab kom je op de rode asterisk (*). Als je dan op de Enter toets drukt kun je navigeren door het bestandssysteem. Navigeer met de pijltjes en Enter naar de map waar je de image wilt opslaan, bij mij /media/sda5.
Een weetje: Als je op de twee puntjes staat en je klikt op Enter ga je naar een hogere map, je moet beginnen vanuit de bovenste map (/) en dan achtereenvolgens naar media en sda5 gaan.
Met twee keer drukken op de Tab ga je naar Ok en kom je met Enter weer in het eerste scherm.

Met de Tab ga je naar het blauwe invoerveld om een naam op te geven, bij mij Win7Off2010. Deze naam is vrij te kiezen, maak er iets van dat duidelijk is voor jou.

De standaarde Action to be done (wat met het programma doen) is Save partition into a new image file (maak een nieuwe image van de partitie).

Als alle gegevens juist zijn ingevuld (de goede partitie om een image van te maken, de juiste locatie en naam van de image en de keuze Save partition into a new image file kun je met <F5> naar het tweede scherm.

Partition Image scherm 2

In het tweede scherm kun je de instellingen op de standaard waarden laten staan
Gzip is een goed compressieformaat, de partitie controleren voor het opslaan is een aanrader.
In het commentaar dat je aan het op te slaan bestand kunt toevoegen kun je opnemen welke programma's en versies in het image zijn opgenomen.
De aan te maken image wordt standaard gesplitst in bestanden van 2037 MB (2GB). Dat is het maximale formaat dat op een FAT32 partitie of een dvd opgeslagen kan worden. Als je de bestanden op een dvd wilt opslaan kun je beter terug gaan naar een grootte van 1525 MB (1,5 GB), dan passen 3 bestanden op een 4,5 GB dvd schijf. Wil je de bestanden op cd's opslaan (en dat kan ik alleen maar afraden, dat worden er erg veel) dan moet je naar 630 MB terug.
Verder kun je nog kiezen wat het programma moet doen nadat het klaar is: Moet het wachten (standaard), de computer afsluiten (Halt) of herstarten (Reboot).
Met <F5> kun je naar het volgende en laatste scherm.

Afbeelding 12: Laten zoals het is, met <F5> snel naar het volgende scherm.
Afbeelding 12: Laten zoals het is, met <F5> snel naar het volgende scherm.

Partition Image scherm 3

Het laatste scherm is niet zo heel spectaculair. Je kunt hier een omschrijving aan de image meegeven. Het is bij het terugzetten echter wel erg handig als de omschrijving duidelijk maakt wat er in zit. Ik vermeld meestal het systeem, de belangrijkste programma's, de datum en de computernaam.
Na een paar keer op Ok te hebben geklikt gaat het programma aan de gang.

Afbeelding 13: Een duidelijke omschrijving is handig bij het terugzetten.
Afbeelding 13: Een duidelijke omschrijving is handig bij het terugzetten.

Voor de liefhebber: Image terugzetten

Een image is pas goed als je in staat bent om het systeem ermee te herstellen. Dus eigenlijk moet je dat testen.
Ik raad dat echter alleen de die-hard aan. Ik heb het uiteraard gedaan, ik kan geen artikel schrijven over een back up programma zonder te testen of het ook werkt, maar er zit een risico aan: Als er iets mis is gegaan met het maken van het image moet je een (voorheen goedlopend) systeem opnieuw gaan installeren.
Om een image terug te zetten kies je in het openingsscherm bij Partition to save/restore de partitie die je terug wilt zetten, bij mij dus sda2.
Met de Tab toets ga je naar het Image file to create/use. Ga nu op zoek naar het eerder gemaakt image, bij mij staat die op /media/sda5.
De Action to be done is nu natuurlijk Restore partition From an image file. Laat je dit staan op Save partition into a new image file dan wordt de bestaande image overschreven!

Voor de liefhebber: Image verkleinen

Op de Windows systeem partitie, bij mij /dev/sda2, zie je 2 enorme bestanden, hiberfil.sys en pagefile.sys.
Hiberfil.sys is net zo groot als je interne geheugen. Dit bestand gebruikt Windows als het in 'slaap' valt (hybernate). Het complete interne geheugen wordt dan op de harde schijf gezet.
Pagefile.sys is het wisselgeheugen van Windows. Als het interne geheugen te krap wordt kan het naar believen uitgebreid worden met het wisselgeheugen op de harde schijf.
Beide bestanden zijn onder Windows niet te benaderen, met PartedMagic kun je ze gewoon weggooien. Iedere keer dat Windows opstart worden deze bestanden opnieuw gemaakt, ze staan hier alleen nog maar om Windows sneller te laten afsluiten, zonder deze bestanden te moeten wissen. Je kunt ze dus wissen zonder gevaar, het voordeel is dat de back up kleiner wordt, en sneller gemaakt wordt.
De map $Recycle.Bin is een geval apart. Het is de prullenbak van Windows, en die map kun je het beste definitief wissen voor je een back up maakt. Maar dan moet je er wel zeker van zijn dat er geen bestanden in de Prullenbak zitten die je per ongeluk hebt gewist.
De map 'System Volume Information' is mijn favoriet. In deze map worden de herstelpunten opgeslagen, dus de situatie waarna je terug kunt als er iets mis gaat bij een update of de installatie van een nieuw programma. Heldhaftige mensen wissen ook deze map, met het argument dat ze een systeem hebben dat goed is en dus hoeven ze niet terug naar een eerder herstelpunt. Maar... bedenk je, als er iets mis gaat bij het maken van de back-up of als er toch een foutje in een programma zat... Dan moet je alles opnieuw instaleren. Kortom, ik doe het wel, maar raad alleen mensen die weten waar ze mee bezig zijn aan om het ook te doen.
De laatste plaats waar je nog winst kunt behalen zijn de tijdelijke bestanden. Die bevinden zich op meerdere plaatsen op de partitie, en moeten zonder probleem gewist kunnen worden. Maar omdat ze verspreid staan, en op een net systeem niet veel ruimte innemen, laat ik ze staan.

Conclusie

Ik wilde een image maken met een gratis programma, en dat is gelukt. De bediening van PartImage laat wat te wensen over, ik heb er nu enige ervaring mee maar gemiddeld weigert het bij mij 2 keer zonder foutmelding een image te maken omdat ik iets fout heb gedaan voor het aan de slag gaat en een image maakt. Ik vergeef dit het programma, gelet op de prijs en de kwaliteit.

Waarschuwing

Veranderingen aanbrengen in de partitie tabel is nooit zonder risico. Ik ben nog nooit data kwijtgeraakt, maar het kan altijd gebeuren. Zorg daarom dat je vooraf alles dat je niet kwijt wilt op een goede manier geback upped hebt. De PvCF of ik nemen geen enkele verantwoordelijkheid als je data kwijtraakt.
Maar mocht je data kwijtraken, op de cd staan ook goede tools om ze terug te vinden ;).

PartedMagic

Een CD vol met leuke programma's. De belangrijkste zijn PartedMagic (om je schijf in partities op te delen) en PartImage (om een back-up van een complete partitie te maken).
Hele handige programma's in tijden van nood zijn TestDisk (om de partitie tabel van een harde schijf te herstellen) en PhotoRec (om gewiste bestanden terug te vinden).
Onder Linux heet die partitie /dev/sda1.
Vervolgens heb ik een extended (uitgebreide) partitie (onder Linux heet die /dev/sda2) waarin de logische
En ja, het is Linux, maar als jullie dat niet verder vertellen doe ik het ook niet.

Downloads:

Parted Magic downloadsite
pmagic-5.10.iso
md5sum: e192227501042c359f130012e55e2fdb
143 MB (149.946.368 bytes)

Bron: Jan Chris ©, eerder gepubliceerd in de Computer Express 2 van 2011

Je kunt mij mailen op janpuntchrisatpvcfpuntnl.

Laatste update: 15 april 2012